Berry Alloc Enternity long 6200132

Tham chiếu 6200132

Bảo hành trọn đời

Kết thúc cấu trúc sâu, HydroPlus®

Kích thước 2038 x 190 x 12 mm

Lớp kháng mài mòn AC5

Vát 4 góc

Hệ thống hèm khóa: Loc 5G Loc

Bảng mỗi hộp 5

Bề mặt mỗi hộp 1,936 mét vuông