Sàn gỗ kaindl natural touch là sản phẩm mang đậm vân gỗ tự nhiên của dòng sản phẩm sàn gỗ Kaindl
Sàn gỗ Kaindl Natural Touch Kích thước: 1287x192x8 mm

+ Sàn gỗ Kaindl K37195
+ Sàn gỗ Kaindl K4421
+ Sàn gỗ Kaindl K4362
+ Sàn gỗ Kaindl Xương cá K4379
+ Sàn gỗ Kaindl Xương cá K4378
+ Sàn gỗ Kaindl K34074
+ Sàn gỗ Kaindl K4382
+ Sàn gỗ Kaindl K4381