Sàn gỗ Binyl Narrow là dòng sản phẩm sàn gỗ bản nhỏ trong bộ sưu tập sàn gỗ Binyl nhập khẩu Đức
Sản gỗ Binyl Narrow sẽ mô tả chi tiết những thanh gỗ tự nhiên thực tế bởi bề mặt sần hoặc bóng như dòng sản phẩm solid tự nhiên. Dòng sản phẩm sàn gỗ Narrow là lựa chọn không thể bỏ qua cho ai chót yêu bản nhỏ sàn gỗ tự nhiên