Sản phẩm sàn nhựa Glotex được sản xuất trên dây truyền hiện đại của Hàn Quốc có nhiều ưu điểm trong ứng dụng sàn cho dân sinh, cũng như trong các lĩnh vực nhà hàng, công cộng, trường học
Sàn nhựa Glotex có ba loại chính
Sàn nhựa Glotex tự dính 915X153x2mm,  915 x 153 x 3mm

Sàn nhựa glotex 363

Sàn nhựa glotex 362

Sàn nhựa glotex 361

Sàn nhựa glotex 360

Sàn nhựa glotex 367

Sàn nhựa glotex 366

Sàn nhựa glotex 365

Sàn nhựa glotex 364

Sàn nhựa Glotex SPC hèm khóa 4mm kích thước 915x153x4mm

Sàn nhựa glotex 477

Sàn nhựa glotex 475

Sàn nhựa glotex 474

Sàn nhựa glotex 472

Sàn nhựa GLOTEX 476

Sàn nhựa GLOTEX 473

Sàn nhựa GLOTEX 471

Sàn nhựa GLOTEX 470

Sàn nhựa Glotex WPC hèm khóa  7mm 1218 x 147 x 7mm

Sàn nhựa GLOTEX 785

Sàn nhựa GLOTEX 784

Sàn nhựa GLOTEX 783

Sàn nhựa GLOTEX 782

Sàn nhựa GLOTEX 781

Sàn nhựa GLOTEX 780

-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S470

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S471

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S473

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S474

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S475

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S476

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S477

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S478

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S480

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex S481

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex W780

255,000.00
-15%

Sàn nhựa Glotex

Sàn nhựa Glotex W781

255,000.00