Các sản phẩm sàn gỗ Thái Lan được nhập khẩu chính hãng\

Thị trường sàn gỗ đã ghi nhận thời gian mà sản phẩm sàn gỗ Thái Lan được phổ biến rồi dần dần bị cạnh tranh về giá và các dòng hàng thay thế của Malaysia và Châu Âu

Hiện giờ, các dòng sản phẩm sàn gỗ Thái Lan phổ biển còn thịnh hành trên thị trường là

+ Sàn gỗ Thaiever

+ Sàn gỗ Thaistar

+Sàn gỗ Thaipro cốt xanh