Sàn gỗ Kaindl Aqua pro là dòng sản phẩm sàn gỗ nhập khẩu Áo có công nghệ aquastop kháng nước bề mặt và có cốt gỗ chịu nước đến 72giờ liên tiếp và khóa nước bề mặt lên đến 24h
Dòng sản phẩm Aqua pro 8mm kích thước 1383x193x8 (mm) với các mã màu:
♣ Sàn gỗ Aqua Pro 8mm Kích thước: 1383x193x8 (mm) với các màu :
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 37658AV
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 38058AV
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 37197AV
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4420
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4895
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5574
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5576
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5750
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5751
Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5754