Dòng sản phẩm Egger Aqua Plus là dòng sản phẩm chiến lược của Egger cạnh tranh với các đối thủ đến từ thương hiệu của Malaysia và Thụy sĩ bởi tính năng chịu nước của chúng, Sản phẩm egger aqua plus không chỉ có cốt gỗ HDF cao cấp giúp sàn gỗ chịu nước đến 72 giờ mà không bị bong rộp bề mặt. Hơn nữa dòng sản phẩm EGGER Aqua Plus có hèm sử dụng Unifit ngăn nước thẩm thấu trên bề mặt không phá hủy được hèm khi nước xâm nhập

-4%

Sàn gỗ Egger Aqua Plus

Sàn gỗ Egger Aqua H1002

425,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger Aqua Plus

Sàn gỗ Egger Aqua+ H1004

425,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger Aqua Plus

Sàn gỗ Egger Aqua+ H2350

425,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger Aqua Plus

Sàn gỗ Egger Aqua+ H2643

425,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger Aqua Plus

Sàn gỗ Egger Aqua+ H2678

425,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger Aqua Plus

Sàn gỗ Egger Aqua+ H2725

425,000.00