Sàn gỗ Việt Nam ngày được cải thiện về màu sắc chất lượng đem lại cho khách hàng nhiều lựa chọn ưu việt hơn trong phân khúc giá rẻ. Sàn gỗ Việt Nam có 2 dòng chính 8ly và 12ly đều được sản xuất sẻ hèm tại Việt Nam

-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GD6991

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GD6997

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GD6999

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GL 22

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GL11

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GL33

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GL55

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GL77

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GL88

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GL99

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GT028

199,000.00 139,000.00
-30%

Sàn gỗ Galamax

Sàn gỗ Galamax GT029

199,000.00 139,000.00