Dòng sản phẩm nobless 8 ly của kronoswiss là dòng sản phẩm có giá cả rất hợp lý trong phân khúc cao cấp. Đặc tính: màu sắc đẹp, vân chia và có thể ngâm nước trong 72 giờ liên tiếp

Hiện tại, dòng sàn phẩm kronoswiss Nobless được cập nhật thành dòng Swiss Liberty 8ly với mã màu không thay đổi chỉ thay đổi kích thước thành 1380x191x8mm

Swiss Liberty D2266

Swiss Liberty D2836

Swiss Liberty D4200

Swiss Liberty D2565

Swiss Liberty D2281

Swiss Liberty D2362

Swiss Liberty D2539

Swiss Liberty D2420

 

 

 

Sàn gỗ Kronoswiss Nobless (chuyển thành swiss Liberty 8mm V0)

SWISS NOBLESSE D2266 8MM

525,000.00

Sàn gỗ Kronoswiss Nobless (chuyển thành swiss Liberty 8mm V0)

SWISS NOBLESSE D2281 8MM

525,000.00

Sàn gỗ Kronoswiss Nobless (chuyển thành swiss Liberty 8mm V0)

SWISS NOBLESSE D2362 8MM

525,000.00

Sàn gỗ Kronoswiss Nobless (chuyển thành swiss Liberty 8mm V0)

SWISS NOBLESSE D2420 8MM

525,000.00

Sàn gỗ Kronoswiss Nobless (chuyển thành swiss Liberty 8mm V0)

SWISS NOBLESSE D2539 8MM

525,000.00

Sàn gỗ Kronoswiss Nobless (chuyển thành swiss Liberty 8mm V0)

SWISS NOBLESSE D2565 8MM

525,000.00

Sàn gỗ Kronoswiss Nobless (chuyển thành swiss Liberty 8mm V0)

SWISS NOBLESSE D2836 8MM

525,000.00

Sàn gỗ Kronoswiss Nobless (chuyển thành swiss Liberty 8mm V0)

SWISS NOBLESSE D4200 8MM

525,000.00