Sàn gỗ Kronopol aquazero 12m AC5 bản to được đánh giá cao bởi khả năng chống mài mòn bề mặt giúp sàn gỗ có khả năng chống chọi với tác động của ngoại lực, phù hợp với những môi trường thương mại có cường độ hoạt động cao

Sàn gỗ Kronopol Aquazero 12mm bản to

Sàn gỗ Kronopol Aquazero D4526

Sàn gỗ Kronopol Aquazero 12mm bản to

Sàn gỗ Kronopol Aquazero D4527

Sàn gỗ Kronopol Aquazero 12mm bản to

Sàn gỗ Kronopol Aquazero D4528

Sàn gỗ Kronopol Aquazero 12mm bản to

Sàn gỗ Kronopol Aquazero D4529

Sàn gỗ Kronopol Aquazero 12mm bản to

Sàn gỗ Kronopol Aquazero D4530

Sàn gỗ Kronopol Aquazero 12mm bản to

Sàn gỗ Kronopol Aquazero D4531