Sàn gỗ Kaindl Aqua pro là dòng sản phẩm sàn gỗ nhập khẩu Áo có công nghệ aquastop kháng nước bề mặt và có cốt gỗ chịu nước đến 72giờ liên tiếp và khóa nước bề mặt lên đến 24h
Dòng sản phẩm Aqua pro 12mm kích thước 1287x192x12 (mm) với các mã màu:

  • Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4440
  • Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4441
  • Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4442
  • Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4443
  • Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5844
  • Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5845