Sàn gỗ xương cá Dongwha được sản xuất trên dây truyền hiện đại chuyên nghiệp bậc nhất Hàn Quốc
Sản phẩm sàn gỗ Dongwha đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về thẩm mỹ, tiêu chuẩn sức khỏe cộng đồng cao cấp nhất theo tiêu chuẩn châu Âu

-50%

Sàn gỗ xương cá Dongwha

Sàn gỗ xương cá Dongwha SH05-06

450.00
-50%

Sàn gỗ xương cá Dongwha

Sàn gỗ xương cá Dongwha SH07-08

450.00
-50%

Sàn gỗ xương cá Dongwha

Sàn gỗ xương cá Dongwha SH09-10

450.00
-50%

Sàn gỗ xương cá Dongwha

Sàn gỗ xương cá Dongwha SH11-12

450.00