EXQUISIT là một sàn nhà cao quý và tự nhiên như gỗ. Đó là sự hoàn hảo của chính nó, tỏa ra sự ấm áp và thoải mái và thật dễ chịu khi đi trên gỗ. Hạt đồng bộ, chạm nổi và bề mặt mờ của nó tạo cho nó một cấu trúc xác thực và tạo ra một bầu không khí ấm áp, tự nhiên. Và rãnh chữ V được phay cẩn thận cũng góp phần tạo nên diện mạo sàn điển hình, tiêu biểu.