Sàn gỗ egger chịu lực được thiết kế, cấu tạo cốt giúp cho sàn chịu những tác động từ ngoại lực và bề mặt chống xước tốt phù hợp với môi trường công cộng, có cường độ đi lại và hoạt động cao

-4%

Sàn gỗ Egger chịu lực 11mm

SÀN GỖ EGGER H1023 WESTERN OAK

545,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger chịu lực 11mm

SÀN GỖ EGGER H1024 WESTERN OAK

545,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger chịu lực 11mm

SÀN GỖ EGGER H1062 CHALKY OAK

545,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger chịu lực 11mm

SÀN GỖ EGGER H1068 HUDSON WALNUT

545,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger chịu lực 11mm

SÀN GỖ EGGER H1085 ALBERTA OAK

545,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger chịu lực 11mm

SÀN GỖ EGGER H2728 ZERMATT OAK MOCCA

545,000.00
-4%

Sàn gỗ Egger chịu lực 11mm

SÀN GỖ EGGER H2731 AMIENS OAK DARK

545,000.00