Sản phẩm sàn nhựa Vintex được sản xuất trên dây truyền hiện đại của Hàn Quốc được đánh giá là sản phẩm sàn nhựa tốt, được ưu chuộng bới giá thành cực hợp ý từ 230k/m2

Sản phẩm sàn nhựa Vintex có những mà màu nổi bật về màu sắc

 

 

+ Sàn nhựa Vintex VF601

+ Sàn nhựa Vintex VF602

+ Sàn nhựa Vintex VF603

+ Sàn nhựa Vintex VF604

+ Sàn nhựa Vintex VF605

+ Sàn nhựa Vintex VF606

+ Sàn nhựa Vintex VF607

+ Sàn nhựa Vintex VF608

-23%

Sàn nhựa Vintex

Sàn nhựa Vintex VF601

230,000.00
-23%
230,000.00
-23%

Sàn nhựa Vintex

Sàn nhựa Vintex VF602

230,000.00
-23%

Sàn nhựa Vintex

Sàn nhựa Vintex VF603

230,000.00
-23%

Sàn nhựa Vintex

Sàn nhựa Vintex VF604

230,000.00
-23%

Sàn nhựa Vintex

Sàn nhựa Vintex VF605

230,000.00
-23%

Sàn nhựa Vintex

Sàn nhựa Vintex VF607

230,000.00
-23%

Sàn nhựa Vintex

Sàn nhựa Vintex VF608

230,000.00