Sàn gỗ Inovar MF703-ORIGINAL SERIES – 8MM

Thông số kĩ thuật

Kích thước: 1288 mm(L)x192mm(W)x8mm(T)

Tiêu chuẩn: AC4.

Bảo hành: 15 năm

Xuất xứ: Malaysia

Số lượng: 8 tấm/hộp.

Diện tích: 1.98 m2/hộp