Sàn gỗ Camsan Klasik 3045

  • Độ dày: 8 mm
  • Chiều rộng: 192,5 mm
  • Chiều dài: 1200 mm
  • Hèm phẳng