Berry Alloc Enternity 62001334

Tham chiếu 62001334

Bảo hành trọn đời

Kết thúc cấu trúc sâu, HydroPlus®

Kích thước 2038 x 190 x 12 mm

Lớp kháng mài mòn AC5

Vát 4 góc

Hệ thống hèm khóa: Loc 5G Loc

Bảng mỗi hộp 6

Bề mặt mỗi hộp 1,47 mét vuông