Sàn nhựa cuộn là sản phẩm sàn nhựa khắc phục được những nhược điểm mà sàn nhựa hèm khóa hoặc sàn nhựa dính keo mắc phải đó là không bị hở hèm, mạch trong quá trình sử dụng.
Sàn nhựa cuộn có thể thống nhất cao trong quá trình sử dụng

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.