Sàn nhựa là vật liệu sàn đã đang trở nên quen thuộc với người sử dụng đặc biệt là hệ thống trường học, shop thời gian, công cộng với ưu điểm vượt trội khả năng chịu nước và giá thành tương đối hợp lý so với các vật liệu sàn khác.

-25%

Sàn nhựa BLUE

Sàn nhựa Blue BL40012

300,000.00 225,000.00
-25%

Sàn nhựa BLUE

Sàn nhựa Blue BL4002

300,000.00 225,000.00
-25%

Sàn nhựa BLUE

Sàn nhựa Blue BL4004

300,000.00 225,000.00
-25%

Sàn nhựa BLUE

Sàn nhựa Blue BL4005

300,000.00 225,000.00
-25%

Sàn nhựa BLUE

Sàn nhựa Blue BL4006

300,000.00 225,000.00
-25%

Sàn nhựa BLUE

Sàn nhựa Blue BL4007

300,000.00 225,000.00
-25%

Sàn nhựa BLUE

Sàn nhựa Blue BL4018

300,000.00 225,000.00

Sàn nhựa cuộn Hàn Quốc SunYoung

Sàn nhựa cuộn SUNYOUNG EL 2302

93.45

Sàn nhựa cuộn Hàn Quốc SunYoung

Sàn nhựa cuộn SUNYOUNG EL 2305

93.45

Sàn nhựa cuộn Hàn Quốc SunYoung

Sàn nhựa cuộn SUNYOUNG EL 2306

93.45

Sàn nhựa cuộn Hàn Quốc SunYoung

Sàn nhựa cuộn SUNYOUNG EL 3011

93.45

Sàn nhựa cuộn Hàn Quốc SunYoung

Sàn nhựa cuộn SUNYOUNG EL 3014

93.45